KPSS A Kurslarımız


KPSS A Kurslarımız

KPSS A Kurslarımız

KPSS A Grubu ve Kurum Sınavlarına Hazırlıkta Profesyonel Kadro ve Yayınlarımızla Sizleri Sınavlara Hazırlamaya Davet Ediyoruz.

KPSS A Kurslarımız Yıllık Ders Saatleri Dağılım Tablosu

 

İKTİSAT
Mikro İktisat  64 Saat
Makro İktisat 64 Saat
Para Banka 20 Saat
İktisadi Kalkınma ve Büy. 15 Saat
Türkiye Ekonomisi 15 Saat
Uluslar İktisat 10 Saat
İktisadi Düşünler Tarihi 15 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 50 Saat
   
Toplam 272 Saat
   
HUKUK
Anayasa Hukuku 30 Saat
İdare Hukuku ve İYUK 35 Saat
Ceza Hukuku 30 Saat
İcra ve İflas Hukuku 30 Saat
Medeni Hukuk 32 Saat
Borçlar Hukuku 30 Saat
Ticaret Hukuku 35 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 50 Saat
   
Toplam 272 Saat
   
MALİYE
Maliye Teorisi 12 Saat
Kamu Gelirleri 12 Saat
Kamu Giderlerleri 12 Saat
Kamu Borçlanması 12 Saat
Bütçe 12 Saat
Maliye Politikası 12 Saat
Vergi Hukuku  ve TVS 20 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 40 Saat
   
Toplam 132 Saat
   
MUHASEBE
Finasal Muhasebe 35 Saat
Mali Tablolar Analizi 15 Saat
İhtisas Muhasebesi 30 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 60 Saat
   
Toplam 140 Saat
   
GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK  
Tarih 65 Saat
Coğrafya 35 Saat
Vatandaşlık 30 Saat
Matematik 65 Saat
Geometri 20 Saat
Türkçe 35 Saat
Sözel Mantık 10 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çöz. 100 Saat
   
Toplam 360 Saat
   
   
KPSS A GRUBU TOPLAM 
İktisat 272 Saat
Hukuk 272 Saat
Maliye 132 Saat
Muhasebe 140 Saat
Genel Kültür ve Yetenek 360 Saat
   
Toplam 1176 Saat