Bağcılar0212 433 24 34

KPSS A Kurslarımız

 

KPSS A Kurslarımızın Yıllık Ders Dağılım Çizelgesi

 

KPSS A Grubu Hukuk
Medeni Hukuk 30 Saat
Borçlar Hukuku 30 Saat
Ticaret Hukuku 34 Saat
İcra ve İflas Hukuku 28 Saat
Anayasa Hukuku 30 Saat
İdare Hukuku ve İYUK 36 Saat
Ceza Hukuku 30 Saat
Soru Kampı ve Genel Tekrar  50 Saat
   
Hukuk Toplam Ders Saati 268 Saat
   
KPSS A Grubu İktisat
Mikro İktisat  62 Saat
Makro İktisat 62 Saat
Türkiye Ekonomisi 17 Saat
Para Banka 18 Saat
İktisadi Kalkınma ve Büyüme 14 Saat
İktisadi Düşünler Tarihi 12 Saat
Uluslar İktisat 10 Saat
Soru Kampı ve Genel Tekrar  60 Saat
   
İktisat Toplam Ders Saati 255 Saat
   
KPSS A Grubu Muhasebe
Finasal Muhasebe 34 Saat
İhtisas Muhasebesi(TMS,Denetim Yönetim Muh,Maliyet 28 Saat
Mali Tablolar Analizi 16 Saat
Soru Kampı ve Genel Tekrar  60 Saat
   
MuhasebeToplam Ders Saati 138 Saat
   
   
KPSS A Grubu Maliye
Maliye Teorisi 11 Saat
Kamu Gelirleri 11 Saat
Kamu Giderlerleri 11 Saat
Kamu Borçlanması 11 Saat
Bütçe 11 Saat
Maliye Politikası 12 Saat
Vergi Hukuku  18 Saat
Soru Kampı ve Genel Tekrar  40 Saat
   
Maliye Toplam Ders Saati 125 Saat
   
Genel Kültür ve Genel Yetenek  
Matematik 67 Saat
Geometri 18 Saat
Türkçe 36 Saat
Sözel Mantık 9 Saat
Tarih 66 Saat
Coğrafya 34 Saat
Vatandaşlık 30 Saat
Genel Tekrar ve Soru Çözümü 90 Saat
   
Genel Kültür ve Yetenek Toplam Saati 350 Saat
   
   
KPSS A Grubu Paket ProgramToplam Ders Saati
Hukuk 268 Saat
İktisat 255 Saat
Maliye 125 Saat
Muhasebe 138 Saat
Genel Yetenek ve Kültür 350 Saat
   
KPSS A Grubu Paket Program Toplam Ders Saati 1136 Saat